Pārgājiens 25.10.14

bilde

Projekta nummurs: 10-06-LL08-L413203-000008

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Comments are closed.